Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn Dostawa kolposkopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie zaproszenie… Read more »

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn Dostawa systemu do prób wysiłkowych (bieżni) z oprogramowaniem i komputerem dla… Read more »

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn. Roboty remontowe w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie… Read more »

Recepty dla przewlekle chorych

Codziennie dla 20 pacjentów przewlekle chorych jest możliwość wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia (bez konieczności wizyt lekarskich) informacja [PDF]

Program rehabilitacyjny

Od dnia 3 marca 2017 r. SPZOZ w Szczercowie realizuje program rehabilitacyjny pod nazwą „Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców gminy Szczerców na 2017 r.” informacja… Read more »