Punkt pobrań materiału do badań

Pobieranie materiału do badań:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 700 – 930

Wydawanie wyników badań
• z dnia poprzedniego od godz 12.00
• z pobrań wcześniejszych od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 18.00

Przygotowanie do badania

Badania należy wykonywać na czczo, po odpoczynku nocnym. Przed pobraniem należy zachować normalną dietę, w miarę możliwości odstawić preparaty witaminowe i leki. Nie wykonywać badań w okresie miesiączki (zwłaszcza jeśli chodzi o badanie moczu) i po dużym wysiłku fizycznym. Bezpośrednio przed pobraniem krwi najlepiej odpocząć ok. 15 minut.

Pobranie moczu do badania

Na badanie ogólne moczu należy dostarczyć mocz poranny oddany bezpośrednio po odpoczynku nocnym. Po dokładnym umyciu oddać środkowa partię moczu do plastikowego pojemnika, który dostępny jest do pobrania w Rejesracji Ośrodka lub w Punkcie pobrań Ośrodka. W przypadku posiewu moczu należy bezwzględnie użyć jałowego pojemnika. Nie należy wykonywać badania podczas miesiączki, po intensywnym wysiłku fizycznym, podczas wysokiej gorączki.

Pobranie kału do badania

Do plastikowego pojemniczka pobrać grudkę kału, w przypadku posiewu kału bezwzględnie użyć jałowego pojemnika.

Wykaz badań wykonywanych w zakresie POZ refundowanych przez NFZ:

Badania hematologiczne: morfologia krwi obwodowej, płytki krwi, retikulocyty, OB;
Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi: sód, potas, wapń całkowity, żelazo, stężenie transferyny, mocznik, kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą, białko całkowite, proteinogram, albumina, białko C-reaktywne (CRP), kwas moczowy, cholesterol całkowity, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL, triglicerydy (TG), bilirubina całkowita, TSH, fT3,fT4
Badania moczu: ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu, ilościowe oznaczanie białka, ilościowe oznaczanie glukozy, ilościowe oznaczanie wapnia, ilościowe oznaczanie amylazy,
Badania kału: badanie ogólne, pasożyty, krew utajona – metodą immunochemiczną;
Badania układu krzepnięcia: wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), fibrynogen;
Badania mikrobiologiczne: posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła, ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella;
Markery nowotworowe: PSA

…oraz wiele innych badań o których informacje można uzyskać bezpośrednio w Punkcie pobrań, Rejestracji lub telefonicznie: 44 631 80 20 .

Wykaz badań refundowanych przez NFZ [PDF]