EKG

Rejestracja: 44 631 80 20

Zapisy: osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00
Badanie Holter EKG oraz EKG wysiłkowe nie jest refundowane w POZ przez NFZ – opłata w/g cennika znajdującego się na stronie internetowej i siedzibie SPZOZ w Szczercowie.

Holter EKG
Badanie EKG metodą Holtera służy ocenie pracy serca podczas normalnej aktywności pacjenta. Badanie to jest modyfikacją zwykłego, spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę, a nie kilkadziesiąt sekund, jak przy tradycyjnym badaniu EKG.

Przygotowanie do badania:
• na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, by można było pod nim ukryć mankiet oraz aparat zapisujący pracę serca
• w trakcie badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców – zaleca się ich wzięcie przed założeniem aparatu

Przebieg badania:
Na klatce piersiowej pacjenta nakleja się elektrody, których przewody podłączone są do małego, przenośnego urządzenia na baterie, który rejestruje zapis. Urządzenie zapisujące przypinane jest najczęściej do paska wokół bioder, co umożliwia swobodne poruszanie się. Badanie trwa około 24 godzin.

Holter RR
Holter ciśnieniowy jest badaniem diagnostycznym, polegającym na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi.

Przygotowanie do badania:
• należy ubrać luźne ubranie pod które będzie można założyć mankiet oraz aparat zapisujący pomiary ciśnienia
• w trakcie badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców – zaleca się ich wzięcie przed założeniem aparatu

Przebieg badania:
Pacjentowi zakłada się na ramię mankiet, który jest podłączony do aparatu zapisującego pomiary ciśnienia. Aparat przymocowywany jest do zazwyczaj do pasa, co umożliwia swobodne poruszanie się. Pomiar ciśnienia odbywa się automatycznie, z reguły w dzień co 30 minut, a w nocy co 60 minut. Badanie trwa ok. 24 godzin.

EKG wysiłkowe
EKG wysiłkowe – próba wysiłkowa to badanie elektrokardiograficzne pozwalające na ocenę wydolności fizycznej organizmu i zdiagnozowanie przyczyn dolegliwości bólowych w obrębie klatki piersiowej. Próba wysiłkowa pozwala określić, czy u danego pacjenta występuje choroba niedokrwienna serca. Pozwala też ocenić stan pacjenta, który przebył zawał serca.

Przebieg badania
Podczas testu wysiłkowego pacjent ćwiczy na bieżni lub na rowerku stacjonarnym. Podczas ćwiczeń stan serca i układu krążenia pacjenta jest monitorowany za pomocą elektrokardiografu – pacjent ma przyklejone do klatki piersiowej elektrody, tak jak podczas padania EKG. W czasie trwania próby wysiłkowej pacjent musi wykonywać ćwiczenia coraz bardziej obciążające serce i układ krążenia – tempo jest stopniowo zwiększane. Wykres EKG pokazuje, jak podczas tego zwiększonego wysiłku pracuje serce.

W czasie wykonywania ćwiczeń organizm ma zwiększone zapotrzebowanie tlenowe, co sprawia, że krew zaczyna szybciej krążyć przez naczynia, które dostarczają tlen do mięśnia sercowego. W przypadku pacjentów z niewydolnością krążenia w naczyniach wieńcowych przy dużym wysiłku fizycznym serce nie nadąża z pompowaniem krwi, co powoduje pojawienie się objawów niedotlenienia mięśnia sercowego.

Przygotowanie do badania
Próba wysiłkowa to badanie nieinwazyjne i niewymagające specjalnych przygotowań. Pacjent rozbiera się do pasa. Do jego klatki piersiowej przyczepiane są elektrody jak w zwykłym badaniu EKG. Następnie pacjent rozpoczyna ćwiczenie na bieżni lub na rowerku stacjonarnym. Podczas wysiłku fizycznego wykonywany jest zapis EKG pokazujący ewentualne nieprawidłowości w pracy mięśnia sercowego.

Czas trwania próby wysiłkowej
Próba wysiłkowa trwa w zależności od stanu pacjenta od kilku do kilkunastu minut.
Próba wysiłkowa zostaje zakończona, jeśli pojawi się spadek ciśnienia skurczowego, ból w klatce piersiowej, zmiany w zapisie EKG, duszności, trudność w monitorowaniu EKG i ciśnienia w trakcie badania, zasinienie skóry, bladość, zawroty głowy, narastający ból w klatce piersiowej nietypowy dla dławicy, kurcze mięśni dolnych, zmęczenie, niepokój i kołatanie serca. Próba wysiłkowa może też zostać przerwana na życzenie pacjenta.