EKG

Rejestracja: 44 631 80 20

Zapisy: osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

Badanie Holter EKG oraz EKG Wysiłkowe nie jest refundowane w POZ przez NFZ – opłata w/g cennika znajdującego się w SPZOZ w Szczercowie.

Holter EKG

Badanie EKG metodą Holtera służy ocenie pracy serca podczas normalnej aktywności pacjenta. Badanie to jest modyfikacją zwykłego, spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę, a nie kilkadziesiąt sekund, jak przy tradycyjnym badaniu EKG.

Przygotowanie do badania:
• na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, by można było pod nim ukryć mankiet oraz aparat zapisujący pracę serca
• w trakcie badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców – zaleca się ich wzięcie przed założeniem aparatu

Przebieg badania:
Na klatce piersiowej pacjenta nakleja się elektrody, których przewody podłączone są do małego, przenośnego urządzenia na baterie, który rejestruje zapis. Urządzenie zapisujące przypinane jest najczęściej do paska wokół bioder, co umożliwia swobodne poruszanie się. Badanie trwa około 24 godzin.

Holter RR

Holter ciśnieniowy jest badaniem diagnostycznym, polegającym na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi.

Przygotowanie do badania:
• należy ubrać luźne ubranie pod które będzie można założyć mankiet oraz aparat zapisujący pomiary ciśnienia
• w trakcie badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców – zaleca się ich wzięcie przed założeniem aparatu

Przebieg badania:
Pacjentowi zakłada się na ramię mankiet, który jest podłączony do aparatu zapisującego pomiary ciśnienia. Aparat przymocowywany jest do zazwyczaj do pasa, co umożliwia swobodne poruszanie się. Pomiar ciśnienia odbywa się automatycznie, z reguły w dzień co 30 minut, a w nocy co 60 minut. Badanie trwa ok. 24 godzin.