Punkt szczepień

Czynny: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 07.30 – 15.05
czwartek 10.25 – 18.00

Rejestracja: 44 631 80 20

Zapisy: osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

Pielęgniarki Punktu Szczepień
Małgorzata Różycka – dyplomowana pielęgniarka
Justyna Muskała – mgr pielęgniarstwa

Szczepienia i Lekarze Punktu Szczepień
lek. med. Katarzyna Afshari – pediatra oraz lekarz medycyny rodzinnej
Poniedziałek – 11.00 – 14.00
Czwartek – 14.00 – 17.00

lek. med. Paulina Staniszewska – lekarz medycyny rodzinnej
Piątek – 12.00 – 14.00

Patronaże i bilanse 2 i 4 latków
lek. med. Katarzyna Afshari – pediatra oraz lekarz medycyny rodzinnej
Środa 13.00 – 14.00

Bilanse szkolne
lek. med. Jarosław Wyszatycki – lekarz medycyny rodzinnej oraz chorób wewnętrznych
Wtorek – 17.00 – 18.00
lek. med. Paulina Staniszewska – lekarz medycyny rodzinnej
Środa – 17.00 – 18.00
lek. med. Katarzyna Afshari – pediatra oraz lekarz medycyny rodzinnej
Czwartek – 17.00 – 18.00

Punkt Szczepień wykonuje szczepienia dzieci zgodnie z obowiązującym programem szczepień na dany rok oraz szczepienia zalecane przeciwko:
• Pneumokokom
• Menigokokom
• Kleszczowemu zapaleniu mózgu
• Zakażeniom wirusem HPV
• Ospie wietrznej
• Grypie (sezonowo)
• WZW typu B (osoby dorosłe do planowanego zabiegu operacyjnego)
• WZW typu A
• Rotawirusom

Pełne informacje o szczepieniach można uzyskać w Punkcie Szczepień.

Szczepienie to najskuteczniejsza metoda zapobiegania zachorowaniom na wybrane choroby zakaźne oraz ich ciężkim powikłaniom, polegająca na wprowadzeniu do ustroju preparatu biologicznego zawierającego antygen w celu wytworzenia odporności na zakażenie.
Szczepienie jest jednym z elementów profilaktyki zdrowotnej. Pomimo rozwoju medycyny, nadal nie potrafimy wyeliminować zachorowań na choroby zakaźne. Przestrzeganie kalendarza szczepień i stosowanie się do obowiązujących i zalecanych szczepień, również u dorosłych, pozwala na uniknięcie wielu chorób zakaźnych o ciężkim przebiegu i groźnych powikłaniach. Systematyczne szczepienia ochronne zwiększają odporność na zakażenia poprzez korzystny wpływ na układ immunologiczny.

Wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych, osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby, kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne, sposób przeprowadzania szczepień ochronnych, tryb przeprowadzania konsultacji specjalistycznej, o której mowa w ust. 5 ustawy, wzory zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 ustawy, książeczki szczepień oraz karty uodpornienia, sposób prowadzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 8 pkt 1 ustawy, i jej obiegu, wzory sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz tryb i terminy ich przekazywania, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Obowiązkowe szczepienia ochronne są prowadzone zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Szczegółowe informacje o Programie Szczepień Ochronnych: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/szczepienia/program-szczepien-ochronnych-pso/
Informacje o możliwość realizacji Programu Szczepień Ochronnych (wybrane szczepienia obowiązkowe) przy zastosowaniu płatnych szczepień wysoce skojarzonych: https://www.szczepienia.gis.gov.pl

Niektóre szczepienia należy powtarzać regularnie co roku, np.: szczepienia przeciwko grypie lub co kilka lat np.: szczepienie przeciwko tężcowi, krztuścowi.

Punkt Szczepień zapewnia dostęp do zalecanych szczepień zgodnie z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień Ochronnych. Zalecane szczepienia nie są refundowane przez NFZ.

Polecamy szczególnie:
• Szczepienie przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B – wszyscy nieuodpornieni pacjenci przed planowanym zabiegiem operacyjnym (najlepiej minimalnie 6 tygodni przed zabiegiem) oraz osoby, które dotąd nie były zaszczepione.
• Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce – wszystkie nieuodpornione młode kobiety (szczególnie te, które planują ciążę) oraz wszystkie osoby, które wcześniej nie chorowały i nie były zaszczepione, a także osoby pracujące w środowiskach dziecięcych. Dawka przypominająca zalecana , o ile od szczepienia w 13 r.ż. minęło więcej niż 10 lat.
• Szczepienie przeciwko ospie wietrznej – kobiety planujące ciążę, które wcześniej nie chorowały lub nie były szczepione oraz osoby, które nie chorowały i nie zostały wcześniej zaszczepione.
• Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi – wszystkie osoby dorosłe >19 lat (szczególnie mające kontakt z dziećmi w wieku <1 r.ż.)- dawki przypominające co 10 lat.
• Szczepienia przeciwko HPV – wszystkie młode kobiety
• Szczepienia przeciwko pneumokokom – osoby z chorobami płuc, osoby w wieku podeszłym.
• Szczepienie przeciwko grypie – wszyscy, którzy chcą uniknąć zachorowania i nie mają przeciwwskazań medycznych.