Centrum Rehabilitacji

CENTRUM REHABILITACJI W SZCZERCOWIE
ul. Targowa 5, 97-420 Szczerców, tel. 514 974 534
czynne: poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum Rehabilitacji.
Pacjent dokonuje rejestracji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania /ważne jest 30 dni od daty wystawienia/ wystawionego przez lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – specjalistę, który pracuje w ramach umowy z NFZ oraz podanie danych osobowych pacjenta, tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail.

Osoba dokonująca rejestracji podaje termin i godzinę zabiegów. Pacjenci, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 7 dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oraz potwierdzenia terminu i godziny zabiegów.

Centrum Rehabiliatcji prowadzi szeroki zakres usług rehabilitacyjnych w oparciu o różne formy kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii i masażu.

UWAGA!!! Przed pierwszym zabiegiem BEZWZGLĘDNIE należy poinformować fizjoterapeutę o ewentualnych:
• Chorobach nowotworowych (przebyte lub w trakcie leczenia)
• Obecności w tkankach metalowych ciał obcych
• Rozruszniku mięśnia sercowego
• Cukrzycy, Ciąży Ostrych stanach zapalnych, Stanach gorączkowych, Przeziębieniu
• Nadciśnieniu tętniczym i podwyższonym ciśnieniu krwi