Czym się zajmujemy

Świadczymy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

– przyjęcia chorych w przychodni przez lekarza POZ
– konsultacje kardiologiczne, neurologiczne, psychiatryczne
– wizyty lekarskie w domu chorego

– zabiegi pielęgniarskie w gabinecie zabiegowym oraz w domu chorego
– EKG badanie 24 godzinne, pomiar ciśnienia tętniczego i 24 godzinna obserwacja pracy serca
– szczepienia ochronne
– profilaktyka
– oświata zdrowotna
– higiena szkolna
– udzielanie pierwszej pomocy
– opieka położnej środowiskowej nad noworodkiem oraz położnicą

Świadczymy usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

-Poradnia ginekologiczno – położnicza
-Poradnia laryngologiczna

Badania USG

– serca, jamy brzusznej, tarczycy
– wykonuje badania na profesjonalnym aparacie USG, zakupionym w 2016 r. współfinansowanym ze środków finansowych Gminy Szczerców.

W przychodni funkcjonuje gabinet rehabilitacji medycznej, w którym świadczymy następujące zabiegi:

– kinezyterapii (ćwiczenia w odciążeniu, z oporem, samowspomagane, na materacu, w Ugulu,czynne i bierne)
– fizykoterapii (terapie ultradźwiękowe, SOLLUX, elektryzacje)

W przychodni pracuje:

– 2 pediatrów
– 4 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
– 1 lekarz specjalista ginekologii, endokrynologii oraz położnictwa
– grupa doświadczonych pielęgniarek i położne oraz mgr fizjoterapii