Czym się zajmujemy

Celem działalności Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

1) podejmowaniu działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także podejmowaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, z uwzględnieniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

2) udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a także organizacyjnych wynikających ze zbioru regulaminów i instrukcji obowiązujących w Zakładzie;
3) promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

Świadczymy usługi w zakresie:
1. podstawowej opieki zdrowotnej:
– przyjęcia chorych w przychodni przez lekarza POZ
– konsultacje kardiologiczne, laryngologiczne, psychiatryczne, ortopedyczne, urologiczne
– wizyty lekarskie w domu chorego

– zabiegi pielęgniarskie w gabinecie zabiegowym oraz w domu chorego
– EKG badanie 24 godzinne, pomiar ciśnienia tętniczego i 24 godzinna obserwacja pracy serca
– EKG wysiłkowe
– szczepienia ochronne
– profilaktyka
– oświata zdrowotna
– higiena szkolna
– udzielanie pierwszej pomocy
– opieka położnej środowiskowej nad noworodkiem oraz położnicą
– diagnostyka laboratoryjna i obrazowa.

2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
a) Poradnia ginekologiczno – położnicza – wykonuje usługi diagnostyczne, lecznicze i profilaktyczne z zakresu procedur medycznych dotyczących chorób układu płciowego kobiet. Obejmuje opieką kobiety ciężarne, dba o dobrostan płodu. Prowadzona jest także kontynuacja leczenia poszpitalnego.
b) Centrum rehabilitacji – prowadzi szeroki zakres usług rehabilitacyjnych w oparciu o różne formy kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii i masażu.

Badania USG
– serca, jamy brzusznej, tarczycy, położnicze, sutków, żył kończyn dolnych, tętnic, tętnic kończyn dolnych oraz żył (diagnostyka zakrzepicy),
– wykonuje badania na profesjonalnym aparacie USG

W przychodni pracuje:
8 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w tym:
5 lekarzy rodzinnych, w tym 1 pediatra
1 lekarz chorób wewnętrznych i specjalista z nefrologii
1 lekarz chorób wewnętrznych i specjalista z kardiologii
1 lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii;
5 lekarzy specjalistów, w tym:
1 lekarz specjalista z ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii
1 lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
1 lekarz specjalista z urologii
1 lekarz specjalista z psychiatrii
1 lekarz w trakcie specjalizacji z ortopedii
– grupa doświadczonych pielęgniarek i położne oraz mgr fizjoterapii.