O nas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, powstał 01.01. 2002 r.

Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
3) ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
5) uchwały Nr XXXVI/185/2001 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie;
6) Statutu;
7) Regulaminu Organizacyjnego;
8) innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności przepisów prawa.

SPZOZ posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00
Punkt pobrań materiału do badań czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 9.30

W skład SP ZOZ wchodzą:
1. Przychodnia – Poradnia POZ w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców
/44/ 631 80 20
/44/ 631 80 73
572 352 814
2. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców
695 844 222
3. Filia Przychodni – Poradnia POZ w Chabielicach, Chabielice 2, 97-420 Szczerców
502 673 227
4. Gabinet rehabilitacji – Centrum Rehabilitacji w Szczercowie, ul. Targowej 5, 97-420 Szczerców
514 974 534

e-mail: spzoz@szczercow.pl
strona www: www.spzozwp.szczercow.pl
fax: /44/ 631 80 73

Ośrodek Zdrowia udziela również świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – pielęgniarka szkolna – w Szczercowie przy ul. Rzecznej 7, ul. Łaskiej 8, ul. Piłsudskiego 66

Zakład prowadzi działalność leczniczą obejmującą ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w tym:
1) podstawowa opieka zdrowotna
2) ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna:
a) ginekologia i położnictwo;
b) rehabilitacja lecznicza;
c) kardiologia;
d) urologia;
e) psychiatria;
f) ortopedia;
g) endokrynologia.

W skład Przychodni w Szczercowie wchodzą komórki organizacyjne:
1) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
4) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy;
5) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w SP ZOZ;
6) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych;
7) Poradnia ginekologiczno – położnicza;
8) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni ginekologiczno – położniczej;
9) Gabinet rehabilitacyjny;
10) Punkt szczepień;
11) Pracownia USG;
12) Gabinet EKG;
13) Punkt pobrań materiałów do badań;

W skład Filii Przychodni w Chabielicach wchodzą komórki organizacyjne:
1) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy;

Usługi zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej oraz nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 – 8.00 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 8.00 danego dnia do 8.00 dnia następnego świadczy Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

44 635-85-34,
44 635-83-01.
e-mail: sw_belchatow@poczta.csc.com.pl