Program rehabilitacyjny

      Możliwość komentowania Program rehabilitacyjny została wyłączona

Od dnia 3 marca 2017 r. SPZOZ w Szczercowie realizuje program rehabilitacyjny pod nazwą „Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców gminy Szczerców na 2017 r.”

informacja [PDF]