Zapytanie ofertowe

      Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn. Roboty remontowe w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie

zaproszenie do składania ofert [PDF]
formularz ofertowy [PDF]
przedmiar [PDF]
wzór umowy [PDF]
unieważnienie [PDF]