Zapytanie ofertowe

      Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn Dostawa kolposkopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie

zaproszenie do składania ofert [PDF]
opis przedmiotu zamówienia [PDF]
formularz ofertowy [PDF]
wzór umowy [PDF]
oświadczenie wykonawcy [PDF]
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]