Program profilaktyki raka szyjki macicy

      Brak komentarzy do Program profilaktyki raka szyjki macicy

Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

ADRESACI – zadeklarowane do położnej POZ, kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które w ostatnich 36 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie, albo w przypadku kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne tj. hamujące lub zapobiegające aktywności układu odpornościowego, zakażone HPV-typem wysokiego ryzyka), które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie.
Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia. W przypadku pacjentek leczonych z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne), ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

WYKONUJĄCY – położna POZ, lekarz gonekolog-położnik

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:
• wywiad i wypełnienie ankiety w Programie,
• pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, wykonanie rozmazu i wysłanie preparatu do badania,
• edukacja w zakresie zapobiegania nowotworom szyjki macicy,
• po wykonaniu badania przez pracownię diagnostyczną, wydanie wyniku pacjentce wraz z przekazaniem zaleceń do dalszego postępowania,
• w sytuacji konieczności weryfikacji wstępnego rozpoznania, skierowanie pacjentki do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia w ramach Etapu Pogłębionej Diagnostyki Programu.
• Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy Poradni ginekologiczno-położniczej.
Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szczegółowe informacje można uzyskać w SP ZOZ ul. Mickiewicza 39 B osobiście lub pod nr tel /44/ 631 80 20