Profilaktyka gruźlicy

      Brak komentarzy do Profilaktyka gruźlicy

ADRESACI – Osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym, w szczególności:
• osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę
• osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony od substancji psychoaktywnych, palący, w wywiadzie długotrwały kaszel.
Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

WYKONUJĄCY – pielęgniarka POZ

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:
• wywiad w kierunku gruźlicy, wypełnienie ankiety oraz edukację zdrowotną.
• w przypadku osób z grupy największego zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę pisemnej informacji lekarzowi POZ wybranemu przez pacjenta o wynikach ankiety oraz poinformowanie pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.
Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.
Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie. Świadczenia udzielane są także w warunkach domowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szczegółowe informacje można uzyskać w SP ZOZ ul. Mickiewicza 39 B osobiście lub pod nr tel /44/ 631 80 20