Echokardiografia serca

      Brak komentarzy do Echokardiografia serca

Rejestracja: 44 631 80 20

Zapisy: osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

Lekarz wykonujący badanie:
lek. med. Daniel Stachurski – kardiolog, lekarz chorób wewnętrznych
Czwartek – 14.00 – 15.00

Echokardiografia (echo serca) – to metoda badania serca wykorzystująca zjawisko echa ultradźwięków (USG). Echokardiografia to badanie nieinwazyjne, które pozwala ocenić budowę i działanie zastawek serca, dokonać pomiaru wielkości i pracy komór serca oraz zdiagnozować wady serca.

Na czym polega echokardiografia?

Echokardiografia (echo serca) to nieinwazyjna metoda badania serca wykorzystująca zjawisko echa ultradźwięków (USG). Badanie, niezależnie od jego rodzaju, pozwala ocenić struktury anatomiczne serca, kurczliwość mięśnia sercowego, budowę i pracę zastawek wewnątrzsercowych, a także przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych (aorta, żyły, tętnica i żyły płucne). Echo ułatwia wykrycie przebytego zawału, obecność skrzepliny, nowotworu serca, płynu w osierdziu (czyli w worku, w którym znajduje się serce).

Wskazania do wykonania badania

Wskazaniem do badania echa serca są poważne choroby, jak choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) , zawał mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, choroba zakrzepowo-zatorowa i inne.

Echo serca jest nieocenionym badaniem w diagnostyce wad serca, zarówno wrodzonych jak i nabytych, ocenie pooperacyjnej wszczepionych zastawek, by-passów i innych zabiegów.
Echo ułatwia także rozpoznanie przyczyny szmerów serca, zaburzeń rytmu czy niewyjaśnionych bólów w klatce piersiowej. Jest badaniem niezastąpionym w obserwacji niewydolności niedokrwiennej serca, niewydolności zapalnej, metabolicznej oraz w innych chorobach mięśnia serca, a także w chorobach osierdzia lub wsierdzia. Pozwala także ocenić nieprawidłowości w budowie lub funkcji dużych naczyń tętniczych lub żylnych.

Jak się przygotować?

Do echokardiografii przezklatkowej nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Należy jednak wcześniej przejść wstępne badanie kardiologiczne, w tym EKG i RTG klatki piersiowej. Wyniki tych badań należy przekazać lekarzowi wykonującemu echokardiografię.

Przebieg badania

Pacjent zostanie poproszony o rozebranie się od pasa w górę i kładzie się na leżance na plecach. Lekarz pokrywa skórę specjalnym żelem po czym przykłada głowicę aparatu do ciała. Głowica wysyła fale dźwiękowe oraz pochłania powracające echo. Dzięki temu na monitorze widoczne są ewentualne zmiany w budowie serca i nieprawidłowości w jego pracy.