Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców

Celem głównym programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom choroby poprzez stworzenie dodatkowych możliwości korzystania z nowoczesnych metod rehabilitacji leczniczej przez każdego mieszkańca gminy Szczerców.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE

Do celów szczegółowych programu należy:
– poprawa przewodnictwa nerwowego i przepustowość naczyń krwionośnych,
– skrócenie rekonwalescencji do minimum,
– wzmocnienie i zmniejszenie napięcia mięśni,
– odzyskanie zakresów ruchu,
– poprawa ukrwienia mięśni,
– pobudzenie receptorów cieplnych skóry,
– przywrócenie bezbolesnych ruchów kręgosłupa i kończyn,
– poprawa wydolności organizmu i wytrzymałości mięśni kończyn,
– kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych,
– usunięcie procesów chorobowych,
– zwalczanie bólu,
– zapobieganie nawrotów i postępowaniu choroby,
– w przypadku niemożliwych do usunięcia zmianach chorobowych, osiągniecie możliwie najlepszego stanu funkcjonalnego.

3. ADRESACI PROGRAMU

Do programu włączeni zostaną pacjenci, zamieszkali na terenie gminy Szczerców, objęcie POZ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, którzy uzyskają skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza POZ, a następnie uzyskają akceptację udziału w programie lekarza placówki realizującej program.

4. KRYTERIA I SPOSÓB KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW

Do udziału w programie może być zakwalifikowany pacjent, który jest mieszkańcem gminy Szczerców, posiadający odpowiednie skierowanie. Decyzje o udziale w programie pacjenta podejmuje lekarz ZOZ-u realizującego program.

5. PLANOWANE INTERWENCJE

1) Fizjoterapia – czyli zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce, którego celem jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej, w tym:
a) Elektroterapia,
b) Światłolecznictwo czyli metoda leczenia światłem wykorzystująca sztuczne źródła światła podczerwonego i nadfioletowego,
c) Ultrasonoterapia czyli leczenie ultradźwiękami,
2) Kinezyterapia – czyli leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Jej podstawą są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji, która dzieli się na kinezyterapię miejscowa i ogólną.

6. ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W RAMACH PROGRAMU

1) Pacjenci mogą korzystać ze świadczeń co najmniej 5 dni w tygodniu, nie krócej niż 5 godzin dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 dni w przedziale czasowym od 13.00 do 18.00, według rozkładu zaproponowanego przez realizatora programu.
2) O liczbie i długości cykli terapeutycznych dla każdego z pacjentów decyduje lekarz ZOZ-u realizującego program.
3) W 10 dniowym cyklu terapeutycznym uczestnikowi programu przysługuje nie więcej niż pięć zabiegów dziennie.
4) Zabiegi fizjoterapeutyczne muszą odbywać się pod nadzorem co najmniej magistra fizjoterapii.

Program [PDF]

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szczegółowe informacje można uzyskać w SP ZOZ ul. Mickiewicza 39 B osobiście lub
pod nr tel 514 974 534