Profilaktyka chorób układu krążenia

      Brak komentarzy do Profilaktyka chorób układu krążenia

ADRESACI – Osoby zadeklarowane do lekarza POZ, w wieku od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).
Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

WYKONUJĄCY – lekarz POZ, z możliwością udziału pielęgniarki.

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:
• Zlecenie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL cholesterolu, HDL cholesterolu, triglicerydów i glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass
Index – BMI) oraz wpisanie wyników do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
• Przeprowadzenie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz wpisanie wyników do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
• Ustalenie terminu porady u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się ten świadczeniobiorca.
• W trakcie porady u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:
1) ocena czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia;
2) kwalifikacja świadczeniobiorcy do grupy ryzyka na podstawie całościowego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo naczyniowych w ciągu 10 lat według aktualnej klasyfikacji SCORE dla populacji polskiej (10-letnie ryzyko epizodów chorób sercowoaczyniowych zakończonych i niezakończonych zgonem) bazujących na
wartości nie-HDL oraz wpisanie wyniku do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy;
3) poinformowanie świadczeniobiorcy o wyniku badania i klasyfikacji do grupy ryzyka oraz ustalenie planu dalszego postępowania; w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby wymagającej dalszego postępowania – skierowanie świadczeniobiorcy do dalszej diagnostyki lub leczenia;
4) edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy w zakresie ustalonym w planie dalszego postępowania.
• Procedury medyczne są realizowane w ramach dwóch porad.
• Jedna z dwóch porad może być realizowana na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

Czynniki ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia według Światowej Organizacji Zdrowia, do najistotniejszych należą:
• nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
• zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
• palenie tytoniu,
• niska aktywność ruchowa,
• nadwaga i otyłość,
• upośledzona tolerancja glukozy,
• wzrost stężenia fibrynogenu,
• wzrost stężenia kwasu moczowego,
• nadmierny stres,
• nieracjonalne odżywianie,
• wiek,
• płeć męska,
• obciążenia genetyczne.
Podejmując działania wpływające na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szczegółowe informacje można uzyskać w SP ZOZ ul. Mickiewicza 39 B osobiście lub
pod nr tel /44/ 631 80 20, /44/ 631