Chroń, badaj, zapobiegaj czyli skóra bez raka

      Możliwość komentowania Chroń, badaj, zapobiegaj czyli skóra bez raka została wyłączona

Projekt pt. POMOC W PROFILAKTYCE DERMATOLOGICZNEJ – wdrożenie na obszarze m. Łodzi oraz podregionu piotrkowskiego „Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego” (NR UMOWY: RPLD.10.03.02-10-A002/21) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

SPZOZ w Szczercowie podpisał z placówką PROFAMILIA w Łodzi umowę o współpracy w zakresie świadczenia usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego”

CHROŃ BADAJ ZAPOBIEGAJ czyli SKÓRA BEZ RAKA

SPZOZ w Szczercowie zaprasza osoby w wieku 18-64 lat, które mają jasną karnację skóry, zauważyły znamiona barwnikowe skóry, przebywają dużo na słońcu, na bezpłatne badania dermatologiczne – konsultacja dermatologiczna wraz z badaniem dermatoskopowym.

Rejestracja odbywa się telefonicznie – /44/ 631 80 20, /44/ 631 80 73, 572 352 814 lub osobiście w rejestracji Ośrodka Zdrowia w Szczercowie, przy ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców.

Osoby w wieku 18-39 lat mogą wziąć udział w programie, po przeprowadzeniu konsultacji z naszym lekarzem POZ i zleceniem udziału w programie.

Osoby 40-64 rejestrują się bezpośrednio w rejestracji bez konieczności konsultacji z lekarzem POZ.