Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców

      Możliwość komentowania Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców została wyłączona

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie realizuje świadczenia zdrowotne w 2022 r. w zakresie rehabilitacji leczniczej, w ramach programu zdrowotnego pn. „Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców gminy Szczerców” finansowanego ze środków budżetu Gminy Szczerców.