Informacja o zakończeniu projektu

      Możliwość komentowania Informacja o zakończeniu projektu została wyłączona

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców, informuje, że z dniem 31 sierpnia 2021 r. zakończył realizację projektu „ Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja [PDF]