USG sutka

      Brak komentarzy do USG sutka

Lekarz wykonujący:
lek. med. Mariusz Paciorek – ginekolog-położnik, endokrynolog

Badanie jest wykonywane zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Badanie ultrasonograficzne to metoda obrazowania z użyciem fal ultradźwiękowych. Technika wykorzystuje zjawisko odbicia wiązki ultradźwięków od struktur narządów.

Badanie USG sutka służy do oceny struktury gruczołu sutkowego, obecności ewentualnych zmian patologicznych oraz szerokości przewodów mlekowych. Badanie pozwala rozpoznać torbiele i włókniakogruczolaki. USG sutka zwykle jest badaniem uzupełniajacym mammografię lub badaniem stosowanym u młodych kobiet, u których duża gęstość tkanki gruczołowej utrudnia ocenę mammograficzną.

Wskazaniami do wykonania USG sutka są:
• ból piersi,
• zmiana w piersi wyczuwalna przez dotyk,
• wyciek wydzieliny z brodawki sutkowej,
• badania kontrolne wcześniej rozpoznanych zmian łagodnych,
• występowanie raka sutka w wywiadzie rodzinnym,
• stosowanie hormonalnej terapii zastępczej.

Szczegóły badania:
• Nie ma przeciwwskazań do wykonywania badania. USG sutka może być wykonywane również kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
• Czas trwania badania około 15-20 minut.
• Wynik badania pacjent otrzymuje w postaci opisu lekarskiego wraz ze zdjęciem. Całość dokumentacji drukowana jest na wizycie i pacjent otrzymuje oryginał wyniku.
• Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Powinno być jednak wykonane między 1 a 10 dniem cyklu miesiączkowego. Na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań USG i mammografii – jeżeli były takie wykonywane.