Transport na szczepienia przeciwko COVID-19

      Możliwość komentowania Transport na szczepienia przeciwko COVID-19 została wyłączona

Informujemy, że potrzebę zapewnienia transportu dla osób z wyznaczonym terminem szczepienia przeciwko COVID-19 należy zgłaszać do SP ZOZ w Szczercowie pod nr tel. 663 963 090 co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Osobami uprawnionymi do transportu do Punktu Szczepień i z powrotem są:

1. Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
2. Osoby mające trudności w dojeździe na miejsce wykonania szczepienia we własnym zakresie.