Informacja o zakończeniu projektu

      Możliwość komentowania Informacja o zakończeniu projektu została wyłączona

Harmonogram wsparcia w ramach projektu: ”Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców, informuje, że z dniem 31 marca 2020 r. zakończył realizację projektu „ Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu ze wsparcia w ramach:
1. Długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej, konsultacji lekarza rehabilitacji medycznej w warunkach domowych, wsparcia psychologa, fizjoterapii domowej – skorzystało 30 osób niesamodzielnych.
2. Wyposażenia w materiały medyczne umożliwiające sprawowanie opieki nad Uczestnikiem/Uczestniczką np. podkłady medyczne (różne rozmiary), opatrunki sterylne, kompresy jałowe, płyn do dezynfekcji, cewnik ze srebrem (przeciwdziałający infekcjom dróg moczowych) – skorzystało 30 osób niesamodzielnych.
3. Wizyt lekarza POZ – jedna wizyta w połowie czasu otrzymywania wsparcia – skorzystało 25 osób niesamodzielnych.
4. Badań diagnostycznych USG doppler – w zależności od możliwości i potrzeb Uczestnika/Uczestniczki, na podstawie zlecenia lekarza POZ – skorzystało 10 osób niesamodzielnych.
5. Badań USG serca – w zależności od możliwości i potrzeb Uczestnika/Uczestniczki, na podstawie zlecenia lekarza POZ – skorzystało 12 osób niesamodzielnych.
6. Badań laboratoryjnych np. badanie moczu, OB., morfologia pełna, cholesterol całkowity, rozmaz krwi, płytki krwi – w zależności od możliwości i potrzeb Uczestnika/Uczestniczki, na podstawie zlecenia lekarza POZ – skorzystało 25 osób niesamodzielnych.

W ramach realizacji wsparcia dla rodzin pacjentów udzielone zostało wsparcie pielęgniarki i psychologa w tym:
1. Wsparcie pielęgniarki otrzymało:
a) 33 Osoby w wymiarze po 8 godzin
2. Wsparcie psychologa otrzymało:
a) 24 osoby w wymiarze po 0,5 godz. w formie konsultacji psychologicznych
b) 2 osoby w wymiarze po 1 godz. w formie konsultacji psychologicznych
c) 32 osoby w wymiarze po 12 godz. w formie szkoleń
d) 1 osoba w wymiarze 4 godz. w formie szkoleń.
3. 34 osoby otrzymały materiały biurowe w formie segregatora, notatnika oraz długopisu.
4. Podczas szkoleń wszyscy uczestnicy korzystali z przerwy kawowej.

Jednocześnie informujemy, że w celu zapewnienia trwałości projektu personel medyczny projektu: pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuta oraz lekarz rehabilitacji medycznej są zatrudnieni na okres 1-30 kwietnia 2020 r. i świadczą swoje usługi.