Informacja o wizytach profilaktycznych oraz szczepieniach dzieci

      Możliwość komentowania Informacja o wizytach profilaktycznych oraz szczepieniach dzieci została wyłączona

Zalecenie Krajowego Konsultanta do spraw epidemiologii dotyczące realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, które wróciły z zagranicy z kraju transmisji koronawirusa.

informacja [PDF]

Zalecenie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego odnośnie zawieszenia wszystkich wizyt profilaktycznych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych, wizyt w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, które bez uszczerbku dla zdrowia dziecka mogą być przełożone na późniejszy termin.

informacja [PDF]