Wsparcie psychologiczne i pielęgniarskie

      Możliwość komentowania Wsparcie psychologiczne i pielęgniarskie została wyłączona

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu ”Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” rozpoczął wsparcie w formie konsultacji psychologicznych i pielęgniarskich dla rodzin/opiekunów faktycznych/prawnych uczestników projektu.

Harmonogram wsparcia [PDF]