Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn. Roboty remontowe w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie

zaproszenie do składania ofert [PDF]

formularz ofertowy [PDF]

przedmiar [PDF]

wzór umowy [PDF]

unieważnienie [PDF]

Wednesday the 26th. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców