Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn Dostawa systemu do prób wysiłkowych (bieżni) z oprogramowaniem i komputerem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie

zaproszenie do składania ofert [PDF]

opis przedmiotu zamówienia [PDF]

formularz ofertowy [PDF]

formularz cenowy [PDF]

wzór umowy [PDF]

oświadczenie wykonawcy [PDF]

pytania i odpowiedzi [PDF]

pytania i odpowiedzi cd. [PDF]

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]

 

 

Wednesday the 26th. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców