Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn Dostawa kolposkopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn Dostawa systemu do prób wysiłkowych (bieżni) z oprogramowaniem i komputerem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn. Roboty remontowe w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Thursday the 21st. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców