Zapytanie ofertowe

Utworzono: piątek, 12, kwiecień 2019

Projekt „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym”
 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
"Świadczenie usług rehabilitacyjnych przez fizjoterapeutę w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla 25 uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w programie"
 
 
Wednesday the 26th. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców