Zapytanie ofertowe

Projekt „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców,dedykowanych osobom niesamodzielnym”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

"Świadczenie usług konsultacyjnych lekarza rehabilitacji medycznej w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla 25 uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w programie"

treść informacji [PDF]

Friday the 19th. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców