Profilaktyka gruźlicy

ADRESACI - Osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym, w szczególności:
•    osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę
•    osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony od substancji psychoaktywnych, palący, w wywiadzie długotrwały kaszel.
Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

 

WYKONUJĄCY – pielęgniarka POZ

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:
•    wywiad w kierunku gruźlicy, wypełnienie ankiety oraz edukację zdrowotną.
•    w przypadku osób z grupy największego zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę pisemnej informacji lekarzowi POZ wybranemu przez pacjenta           o wynikach ankiety oraz poinformowanie pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.
Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.
Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie. Świadczenia udzielane są także w warunkach domowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szczegółowe informacje można uzyskać w SP ZOZ ul. Mickiewicza 39 B osobiście lub pod nr tel /44/ 631 80 20

Saturday the 25th. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców