Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców

Celem głównym programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom choroby poprzez stworzenie dodatkowych możliwości korzystania z nowoczesnych metod rehabilitacji leczniczej przez każdego mieszkańca gminy Szczerców.

Czytaj więcej...

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

ADRESACI – zadeklarowane do położnej POZ, kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które w ostatnich 36 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie, albo w przypadku kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne tj. hamujące lub zapobiegające aktywności układu odpornościowego, zakażone HPV-typem wysokiego ryzyka), które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie.
Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia. W przypadku pacjentek leczonych z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne), ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Czytaj więcej...

Profilaktyka gruźlicy

ADRESACI - Osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym, w szczególności:
•    osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę
•    osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony od substancji psychoaktywnych, palący, w wywiadzie długotrwały kaszel.
Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

Czytaj więcej...

Profilaktyka chorób układu krążenia

ADRESACI - Osoby zadeklarowane do lekarza POZ, w wieku 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia,     w szczególności obciążone czynnikami ryzyka, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.
Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.
WYKONUJĄCY – lekarz POZ, pielęgniarka.

Czytaj więcej...

Tuesday the 24th. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców