CENTRUM REHABILITACJI W SZCZERCOWIE

ul. Targowa 5, 97-420 Szczerców, tel. 514 974 534

czynne: poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum Rehabilitacji.

Pacjent dokonuje rejestracji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania /ważne jest 30 dni od daty wystawienia/ wystawionego przez lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - specjalistę, który pracuje w ramach umowy z NFZ oraz podanie danych osobowych pacjenta, tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail.

Osoba dokonująca rejestracji podaje termin i godzinę zabiegów. Pacjenci, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 7 dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oraz potwierdzenia terminu i godziny zabiegów.

Centrum Rehabiliatcji prowadzi szeroki zakres usług rehabilitacyjnych w oparciu o różne formy kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii i masażu.

UWAGA!!! Przed pierwszym zabiegiem BEZWZGLĘDNIE należy poinformować fizjoterapeutę o ewentualnych:
•    Chorobach nowotworowych (przebyte lub w trakcie leczenia)
•    Obecności w tkankach metalowych ciał obcych
•    Rozruszniku mięśnia sercowego
•    Cukrzycy, Ciąży Ostrych stanach zapalnych, Stanach gorączkowych, Przeziębieniu
•    Nadciśnieniu tętniczym i podwyższonym ciśnieniu krwi

Rejestracja: 44 631 80 20

Zapisy: osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

Badanie Holter EKG oraz EKG Wysiłkowe nie jest refundowane w POZ przez NFZ - opłata w/g cennika znajdującego się w SPZOZ w Szczercowie.

Holter EKG

Badanie EKG metodą Holtera służy ocenie pracy serca podczas normalnej aktywności pacjenta. Badanie to jest modyfikacją zwykłego, spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę, a nie kilkadziesiąt sekund, jak przy tradycyjnym badaniu EKG.

Przygotowanie do badania:
•    na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, by można było pod nim ukryć mankiet oraz aparat zapisujący pracę serca
•    w trakcie badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców – zaleca się ich wzięcie przed założeniem aparatu

Przebieg badania:
Na klatce piersiowej pacjenta nakleja się elektrody, których przewody podłączone są do małego, przenośnego urządzenia na baterie, który rejestruje zapis. Urządzenie zapisujące przypinane jest najczęściej do paska wokół bioder, co umożliwia swobodne poruszanie się. Badanie trwa około 24 godzin.

Holter RR

Holter ciśnieniowy jest badaniem diagnostycznym, polegającym na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi.

Przygotowanie do badania:
•    należy ubrać luźne ubranie pod które będzie można założyć mankiet oraz aparat zapisujący pomiary ciśnienia
•    w trakcie badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców – zaleca się ich wzięcie przed założeniem aparatu

Przebieg badania:
Pacjentowi zakłada się na ramię mankiet, który jest podłączony do aparatu zapisującego pomiary ciśnienia. Aparat przymocowywany jest do zazwyczaj do pasa, co umożliwia swobodne poruszanie się. Pomiar ciśnienia odbywa się automatycznie, z reguły w dzień co 30 minut, a w nocy co 60 minut. Badanie trwa ok. 24 godzin.

Pobieranie materiału do badań:
od poniedziałku do piątku w godzinach:    700 –  930

Wydawanie wyników badań
•    z dnia poprzedniego od godz 12.00
•    z pobrań wcześniejszych od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 18.00

Informacje dla pacjenta

Przygotowanie do badania

Badania należy wykonywać na czczo, po odpoczynku nocnym. Przed pobraniem należy zachować normalną dietę, w miarę możliwości odstawić preparaty witaminowe i leki. Nie wykonywać badań   w okresie miesiączki (zwłaszcza jeśli chodzi o badanie moczu) i po dużym wysiłku fizycznym. Bezpośrednio przed pobraniem krwi najlepiej odpocząć ok. 15 minut.

Pobranie moczu do badania

Na badanie ogólne moczu należy dostarczyć mocz poranny oddany bezpośrednio po odpoczynku nocnym. Po dokładnym umyciu oddać środkowa partię moczu do plastikowego pojemnika, który dostępny jest do pobrania w Rejesracji Ośrodka lub w Punkcie pobrań Ośrodka. W przypadku posiewu moczu należy bezwzględnie użyć jałowego pojemnika. Nie należy wykonywać badania podczas miesiączki, po intensywnym wysiłku fizycznym, podczas wysokiej gorączki.

Pobranie kału do badania

Do plastikowego pojemniczka pobrać grudkę kału, w przypadku posiewu kału bezwzględnie użyć jałowego pojemnika. 

Wykaz badań wykonywanych w zakresie POZ  refundowanych przez NFZ:

Badania hematologiczne: morfologia krwi obwodowej, płytki krwi,  retikulocyty, OB;
Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi: sód, potas, wapń całkowity, żelazo, stężenie transferyny, mocznik, kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą, białko całkowite, proteinogram, albumina, białko C-reaktywne (CRP), kwas moczowy, cholesterol całkowity, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL, triglicerydy (TG), bilirubina całkowita, TSH, fT3,fT4
Badania moczu: ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu, ilościowe oznaczanie białka, ilościowe oznaczanie glukozy, ilościowe oznaczanie wapnia, ilościowe oznaczanie amylazy,
Badania kału: badanie ogólne, pasożyty, krew utajona – metodą immunochemiczną;
Badania układu krzepnięcia: wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), fibrynogen;
Badania mikrobiologiczne: posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła, ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella;
Markery nowotworowe: PSA
 
...oraz wiele innych badań o których informacje można uzyskać bezpośrednio w Punkcie pobrań, Rejestracji lub telefonicznie: 44 631 80 20 .

Wykaz badań refundowanych przez NFZ w załączniku [PDF]

Cennik usług medycznych i innych usług niemedycznych

cennik [PDF]

 

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej

opłaty [PDF]

Rejestracja: 44 631 80 20

Zapisy: osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

Lekarze Punktu Szczepień
1. lek. med. Katarzyna Afshari – pediatra oraz lekarz medycyny rodzinnej
Środa – 11.00 – 14.00
Czwartek – 15.00 – 17.00

2. lek. med. Bohdan Mrowiński - pediatra
Piątek – 14.00 – 15.00

Patronaże i bilanse 2 i 4 latków
lek. med. Katarzyna Afshari – pediatra oraz lekarz medycyny rodzinnej
Poniedziałek 12.00 – 14.00

Bilanse szkolne

1. lek. med. Jarosław Wyszatycki - lekarz medycyny rodzinnej oraz chorób wewnętrznych
Środa – 17.30 – 18.00

2. lek. med. Katarzyna Afshari – pediatra oraz lekarz medycyny rodzinnej
Czwartek – 17.30 – 18.00

3. lek. med. Bohdan Mrowiński – pediatra
Środa – 11.30 – 12.30

4. lek. med. Sylwia Jędraszek
Piątek – 11.30 – 12.00

Punkt Szczepień wykonuje szczepienia dzieci zgodnie z obowiązującym programem szczepień na dany rok oraz szczepienia zalecane przeciwko:
•    Pneumokokom
•    Menigokokom
•    Kleszczowemu zapaleniu mózgu
•    Zakażeniom wirusem HPV
•    Ospie wietrznej
•    Grypie (sezonowo)
•    WZW typu B (osoby dorosłe do planowanego zabiegu operacyjnego)
•    WZW typu A
•    Rotawirusom

Pełne informacje o szczepieniach można uzyskać w Punkcie Szczepień.

Szczepienie to najskuteczniejsza metoda zapobiegania zachorowaniom na wybrane choroby zakaźne oraz ich ciężkim powikłaniom, polegająca na wprowadzeniu do ustroju preparatu biologicznego zawierającego antygen w celu wytworzenia odporności na zakażenie.

Szczepienie jest jednym z  elementów profilaktyki zdrowotnej. Pomimo rozwoju medycyny, nadal nie potrafimy wyeliminować zachorowań na choroby zakaźne. Przestrzeganie kalendarza szczepień i stosowanie się do obowiązujących i zalecanych szczepień, również u dorosłych, pozwala na uniknięcie wielu chorób zakaźnych o ciężkim przebiegu i groźnych powikłaniach. Systematyczne szczepienia ochronne zwiększają odporność  na zakażenia poprzez korzystny wpływ na układ immunologiczny.

Wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych, osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby, kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne, sposób przeprowadzania szczepień ochronnych, tryb przeprowadzania konsultacji specjalistycznej, o której mowa w ust. 5 ustawy, wzory zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 ustawy, książeczki szczepień oraz karty uodpornienia, sposób prowadzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 8 pkt 1 ustawy, i jej obiegu, wzory sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz tryb i terminy ich przekazywania, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Obowiązkowe szczepienia ochronne są prowadzone zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia  5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Szczegółowe informacje o Programie Szczepień Ochronnych: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/szczepienia/program-szczepien-ochronnych-pso/
Informacje o możliwość realizacji Programu Szczepień Ochronnych (wybrane szczepienia obowiązkowe) przy zastosowaniu płatnych szczepień wysoce skojarzonych 6w1.1,5,6: https://www.szczepienia.gis.gov.pl

Niektóre szczepienia należy powtarzać regularnie co roku, np.: szczepienia przeciwko grypie lub co kilka lat np.: szczepienie przeciwko tężcowi, krztuścowi.
Punkt Szczepień zapewnia dostęp do zalecanych szczepień zgodnie z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień Ochronnych.  Zalecane szczepienia nie są refundowane przez NFZ.

Polecamy szczególnie:
•    Szczepienie przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B – wszyscy nieuodpornieni pacjenci przed planowanym zabiegiem operacyjnym (najlepiej minimalnie 6 tygodni przed zabiegiem) oraz osoby, które dotąd nie były zaszczepione.
•    Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce – wszystkie nieuodpornione młode kobiety (szczególnie te, które planują ciążę) oraz wszystkie osoby, które wcześniej nie chorowały i nie były zaszczepione, a także osoby pracujące w środowiskach dziecięcych.  Dawka przypominająca zalecana , o ile od szczepienia w 13 r.ż. minęło więcej niż 10 lat.
•    Szczepienie przeciwko ospie wietrznej – kobiety planujące ciążę, które wcześniej nie chorowały lub nie były szczepione oraz osoby, które nie chorowały i nie zostały  wcześniej zaszczepione.
•    Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi   – wszystkie osoby dorosłe >19 lat (szczególnie mające kontakt z dziećmi w wieku <1 r.ż.)- dawki przypominające co 10 lat.
•    Szczepienia przeciwko HPV – wszystkie młode kobiety
•    Szczepienia przeciwko pneumokokom – osoby z chorobami płuc, osoby w wieku podeszłym.
•    Szczepienie przeciwko grypie – wszyscy, którzy chcą uniknąć zachorowania i nie mają przeciwwskazań medycznych.

Wednesday the 27th. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców