Czym się zajmujemy?

Świadczymy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- przyjęcia chorych w przychodni przez lekarza POZ
- konsultacje kardiologiczne, neurologiczne, psychiatryczne
- wizyty lekarskie w domu chorego


- zabiegi pielęgniarskie w gabinecie zabiegowym oraz w domu chorego
- EKG badanie 24 godzinne, pomiar ciśnienia tętniczego i 24 godzinna obserwacja pracy serca
- szczepienia ochronne
- profilaktyka
- oświata zdrowotna
- higiena szkolna
- udzielanie pierwszej pomocy
- opieka położnej środowiskowej nad noworodkiem oraz położnicą

Świadczymy usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

-Poradnia ginekologiczno - położnicza
-Poradnia laryngologiczna

Badania USG

- serca, jamy brzusznej, tarczycy
- wykonuje badania na profesjonalnym aparacie USG, zakupionym w 2016 r. współfinansowanym ze środków finansowych Gminy Szczerców.

W przychodni funkcjonuje gabinet rehabilitacji medycznej, w którym świadczymy następujące zabiegi:

- kinezyterapii (ćwiczenia w odciążeniu, z oporem, samowspomagane, na materacu, w Ugulu,czynne i bierne)
- fizykoterapii (terapie ultradźwiękowe, SOLLUX, elektryzacje)

W przychodni pracuje:

- 2 pediatrów
- 4 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
- 1 lekarz specjalista ginekologii, endokrynologii oraz położnictwa
- grupa doświadczonych pielęgniarek i położne oraz mgr fizjoterapii

Tuesday the 24th. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców