Kategoria: Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Projekt „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców,dedykowanych osobom niesamodzielnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Świadczenie usług konsultacyjnych… Read more »

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn Dostawa kolposkopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie zaproszenie… Read more »

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn Dostawa systemu do prób wysiłkowych (bieżni) z oprogramowaniem i komputerem dla… Read more »

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn. Roboty remontowe w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie… Read more »