Kategoria: Projekty RPO WŁ 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Projekt „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców,dedykowanych osobom niesamodzielnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Świadczenie usług rehabilitacyjnych… Read more »

Zapytanie ofertowe

Projekt „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców,dedykowanych osobom niesamodzielnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Świadczenie usług konsultacyjnych… Read more »