Zakończenie rekrutacji do projektu

      Możliwość komentowania Zakończenie rekrutacji do projektu została wyłączona

Projekt „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców,dedykowanych osobom niesamodzielnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców, informuje, że zakończył rekrutację kandydatów/kandydatek do projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” realizowanego w okresie 1.09.2020 r. – 31.08.2021 r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Do projektu zakwalifikowano – 27 osób niesamodzielnych.

Na listę rezerwową wpisano – 9 osób niesamodzielnych.

Do projektu zakwalifikowano – 27 osób – rodziny/opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych.