Unieważnienie postępowania ofertowego nr 1/2020

      Możliwość komentowania Unieważnienie postępowania ofertowego nr 1/2020 została wyłączona

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39b, 97-420 Szczerców, uprzejmie informuje o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego nr 1/2020 – znak sprawy: SPZOZ.ZP.1.2020 z dnia 08 września 2020 r. na „ Wybór Wykonawcy na świadczenie usług rehabilitacyjnych przez Fizjoterapeutę w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w projekcie „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym”.

Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego nr 1/2020 [PDF]