Od września długoterminowa opieka pielęgniarska w SPZOZ w Szczercowie

      Możliwość komentowania Od września długoterminowa opieka pielęgniarska w SPZOZ w Szczercowie została wyłączona

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie realizuje projekt „Rozwój usług  pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020)

informacja [PDF]