Informacja SPZOZ w Szczercowie

      Możliwość komentowania Informacja SPZOZ w Szczercowie została wyłączona

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie realizuje świadczenia zdrowotne w 2020 r. w zakresie rehabilitacji leczniczej, w ramach programu zdrowotnego pn. „Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców gminy Szczerców” finansowanego ze środków budżetu Gminy Szczerców.