Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

      Możliwość komentowania Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty została wyłączona

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie rozeznania rynku Zapytanie ofertowe nr 4/2019 z dnia 2 maja 2019 r. na świadczenie usług rehabilitacyjnych przez fizjoterapeutę w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych,

w ramach projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym”

treść ogłoszenia [PDF]