Zapytanie ofertowe 4/2019 z dnia 2 maja 2019 r.

      Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe 4/2019 z dnia 2 maja 2019 r. została wyłączona

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku Zapytanie ofertowe nr 4/2019 z dnia 02 maja 2019 r. na świadczenie usług rehabilitacyjnych przez fizjoterapeutę w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych,

w ramach projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym”

zapytanie ofertowe [PDF]
formularz ofertowy [PDF]
oświadczenie o braku powiązań [PDF]
oświadczenie [PDF]
oświadczenie o spełnieniu warunków [PDF]