Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

      Możliwość komentowania Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania została wyłączona

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie rozeznania rynku Zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. – nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności 16900 – na świadczenie usług rehabilitacyjnych przez fizjoterapeutę w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych

w ramach projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym”

treść ogłoszenia [PDF]