Zapytanie ofertowe

      Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

Projekt „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców,dedykowanych osobom niesamodzielnym”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

„Świadczenie usług konsultacyjnych lekarza rehabilitacji medycznej w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla 25 uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w programie”

treść informacji [PDF]

treść informacji [DOC]