Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych

      Możliwość komentowania Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych została wyłączona

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie realizuje świadczenia zdrowotne w 2019 r. w zakresie rehabilitacji leczniczej, w ramach programu zdrowotnego pn. „Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców gminy Szczerców” finansowanego ze środków budżetu Gminy Szczerców.