Specjalista rehabilitacji medycznej

      Możliwość komentowania Specjalista rehabilitacji medycznej została wyłączona

SPZOZ w Szczercowie informuje, że w Centrum Rehabilitacji przy ul. Targowej 5 w Szczercowie przyjmować będzie lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

Rejestracja odbywać się będzie telefonicznie 514 974 534 lub osobiście w Rejestracji Centrum.

Lekarz będzie przyjmować:

17 maja 2018 r. w godzinach 15.30. – 18.00

Następne terminy i godziny ustalane będą na bieżąco z specjalistą w trakcie przyjęć – informacja w Rejestracji Centrum.

Z wizyt u specjalisty mogą korzystać jedynie mieszkańcy Gminy Szczerców w ramach programu zdrowotnego pn. ,,Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców gminy Szczerców” finansowanego ze środków budżetu Gminy Szczerców.