Informacja o wizytach profilaktycznych oraz szczepieniach dzieci

Zalecenie Krajowego Konsultanta do spraw epidemiologii dotyczące realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, które wróciły z zagranicy z kraju transmisji koronawirusa.

informacja [PDF]

Zalecenie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego odnośnie zawieszenia wszystkich wizyt profilaktycznych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych, wizyt w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, które bez uszczerbku dla zdrowia dziecka mogą być przełożone na późniejszy termin.

informacja [PDF]

FreshJoomlaTemplates.com
Tuesday the 24th. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców